Dra og slippe i et LibreOffice-dokument

Det er mange valg for flytting eller kopiering av objekter ved bruk av dra og slipp. Tekstdeler, tegninger, grafikk, skjemakontrollelementer, hyperlenker, celleområder og mange flere kan bli flyttet eller kopiert med musa.

Legg merke til at musepekeren vises med et plusstegn når du kopierer og med en pil når du lager en lenke eller en hyperlenke.

Musepeker

Beskrivelse

Musepeker når data flyttes

Flytter

Musepeker når data kopieres

Kopierer

Musepeker når du setter inn en lenke

Lager en lenke


Hvis du trykker eller Shift + mens du slipper museknappen, kan du kontrollere om objektet er kopiert, flyttet eller lenket.

Ikon Dra-modus

Hvis du drar objekter ut av Dokumentstruktur, kan du angi i undermenyen til Dokumentstruktur → Dramodus-ikonet om du vil kopiere objektet, sette det inn som en lenke, eller sette det inn som en hyperlenke.

tip

Du kan når som helst avbryte dra og slipp i LibreOffice ved å trykke Escape før du slipper opp museknappen.


Supporter oss!