Åpne dokumenter

Åpne et eksisterende dokument

Gjør ett av følgende:

Merk filen du vil åpne, og trykk på Åpne.

Begrense hvilke filer som vises

For å begrense hvilke filer som skal vises i dialogvinduet Opna til en bestemt type, vegl filtype i listen Filtype. For å vise alle filene, velg Alle filer.

Markørens plassering

Som regel åpnes alle dokumenter med markøren plassert helt i begynnelsen av dokumentet.

Et unntak skjer når forfatteren av et Writer-tekstdokument lagrer og gjenåpner et dokument: Markøren kommer til å være i samme posisjon der den var når dokumentet ble lagret. Dette fungerer bare når forfatterens navn ble angitt i -LibreOffice - Brukerdata .

Trykk Shift + F5 for å sette markøren til siste lagrede posisjon.

Åpne et tomt dokument

Trykk på knappen Ny på Standardverktøylinjen eller velg Fil → Ny. Dette åpner et eksemplar av den angitte dokumenttypen.

Hvis du trykker på pilen ved siden av knappen Ny, vises en undermeny der du kan velge en annen dokumenttype.

Supporter oss!