Lagre dokumenter automatisk

Lage en sikkerhetskopi av filen hver gang du lagrer et dokument

  1. Vel Last inn/Lagre → Generelt.

  2. Merk av for Lag alltid en sikkerhetskopi.

Hvis du har valgt Lag alltid en sikkerhetskopi, lagres den gamle versjonen av filen til mappen for sikkerhetskopier hver gang du lagrer den gjeldende versjonen av filen.

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert n minutt

  1. Velg Last inn/Lagre → Generelt.

  2. Merk av for Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert og velg tidsintervallet du vil bruke.

Denne kommandoen lagrer informasjonen som kreves for å gjenopprette det gjeldende dokumentet hvis programmet krasjer. Hvis et program krasjer, vil LibreOffice også prøve å lagre gjenopprettingsinformasjon for alle åpne dokumenter hvis det er mulig.

Supporter oss!