Åpne et dokument ved bruk av WebDAV over HTTPS

I LibreOffice kan du åpne og lagre dokumenter som er plassert på en WebDAV-tjener ved å bruke den sikre HTTPS protokollen.

Du må bruke LibreOffice-fildialogen for å bruke WebDAV over HTTPS.

 1. Velg LibreOffice → Generelt. Se etter at det er markert for Bruk dialogvinduene til LibreOffice. Tykk OK for å lukke vinduet.

 2. Velg Fil → Åpne.

 3. I Filnavn- boksen skal du skrive inn stien til WebDAV-mappen. Skriv for ekse,åel. https://192.168.1.1/vevmappe for å åpne en sikker forbindelse til WebDAV-tjeneren på IP-adressen 192.168.1.1, og for å vise innholdet i vevmappe-mappen.

 4. Første gang du kobler til en WebDAV-tjener ser du dialogvinduet«Nettstedet er sertifisert av en ukjent utsteder».

  Det bør klikke på knappen Undersøk sertifikat og undersøke sertifikatet.

  Hvis du godkjenner sertifikatet, velg «Godta dette sertifikatet midlertidig for denne økten» og klikk OK. Nå kan du åpne og lagre filer fra WebDAV-tjeneren uten ytterligere spørsmål, inntil du avslutter LibreOffice.

  Hvis du ikke stoler på sertifikatet, skal du klikke på Avbryt.

 5. Hvis du godtar sertifikatet kan du merk filnavnet eller filnavnene du vil åpne og klikke på Åpne.

Hvis det ikke er samsvar mellom domenenavnet i sertifikatet og det domenenavnet du tastet inn, vil et dialogvindu som gir deg muligheten til å velge en av de følgende mulighetene vises:

Vis sertifikat - Åpner dialogvinduet Vis sertifikat.

Fortsett - Hvis du er sikker på at begge domener er det samme, klikk på Fortsett.

Avbryt forbindelse - Avbryter forbindelsen.

Hvis du klikker Fortsett, kan det hende at du er et dialogvindu som ber deg om å skrive inn brukernavnet og passordet ditt.

Supporter oss!