Utviklingsverktøy

Inspiserer objekter i LibreOffice-dokumenter og viser støttede UNO-tjenester, samt tilgjengelige metoder, egenskaper og implementerte grensesnitt.

Denne funksjonen lar deg også utforske dokumentstrukturen ved å bruke Document Object Model (DOM).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – Utviklingsverktøy

Fra grensesnittet med faner:

Verktøy-menyen i kategorien Verktøy velger du Utviklingsverktøy.

Fra verktøylinjer:

Ikon Utviklingsverktøy

Utviklingsverktøy


note

Utviklingsverktøyene er synlige i alle dokumenter til LibreOffice Writer, Calc, Impress og Draw. Displayet er vedvarende og forblir synlig til det velges bort.


Når Utviklingsverktøy er aktivert, vises et dokkingbart vindu nederst på skjermen. Dette vinduet har to seksjoner:

note

Denne funksjonen er tilgjengelig siden LibreOffice 7.2 for Writer, Calc, Impress og Draw.


Dokumentmodell trevisning

Venstre side av vinduet inneholder en veksleknapp for Gjeldende utvalg, en Oppdater-knapp og en trevisning som viser alle objektene i dokumentet.

Oppførselen til trevisningen avhenger av statusen til Gjeldende valg-vekslingsknappen:

Hvilke typer objekter som vises i dokumentmodelltrevisningen avhenger av LibreOffice-applikasjonen som brukes:

LibreOffice-applikasjon

Støttede objekter

Writer

Avsnitt
Tekstdeler i et avsnitt
Figurer
Tabeller
Rammer
Grafiske objekter
Innebygde objekter (OLE)
Stilfamilier og stiler

Calc

Ark
Former per ark
Diagrammer per ark
Pivottabeller per ark
Stilfamilier og stiler

Impress

Lysbilder
Former per lysbilde
Masterlysbilder
Stilfamilier og stiler

Draw

Sider
Former per side
Stilfamilier og stiler


Objektinspeksjonspanel

Høyre side av vinduet er Objektinspeksjonspanelet som viser informasjon om objektet som inspiseres.

Klassenavn: er navnet på objektklassen.

tip

Bruk klassenavnet for å søke etter mer informasjon i API-dokumentasjonen. For eksempel er toppnivåobjektet i et Writer-dokument en forekomst av klassen SwXTextDocument, som er dokumentert på SwXTextDocument Class Reference.


Du kan inspisere objektet videre ved å bruke de fire tilgjengelige fanene som viser dets grensesnitt, tjenester, egenskaper og metoder .

Informasjonen om objektet er organisert i kolonner i hver fane. Settet med kolonner som vises, avhenger av den valgte fanen.

Grensesnitt-fanen

Inneholder en enkelt kolonne som presenterer listen over grensesnitt implementert av objektet.

Tjeneste-fanen

Inneholder en enkelt kolonne som presenterer listen over tjenester som støttes av objektet.

Egenskaps-fanen

Inneholder fire kolonner som beskriver egenskapene til objektet:

tip

Kategorien Egenskaper inneholder også en tekstboks nederst for å vise den fullstendige tekstrepresentasjonen av egenskapsverdien.


Metode-fanen

Inneholder fire kolonner som beskriver den kombinerte listen over metoder som kan anropes av det gjeldende objektet:

Supporter oss!