Databaseoversikt

Jobber med databaser i LibreOffice

Datakildevisning

Velg Vis → Datakilder eller klikk + Shift + F4 for å hente visingen av datakilder fra et tekstdokument eller et regneark.

På venstre side kan du se Datakildeutforsker. Hvis du velger en tabell eller forespørsel, ser du innholdet i denne tabellen eller forespørsler til høyre. Ved den øverste kanten er verktøylinjen Tabelldata.

Datakilder

Adressebok som datakilde

Vis datakildeinnhold

Menylinje for en databasefil

Skjemaer og rapporter

Lag et nytt skjemadokument, rediger skjemakontrolls, Skjemaveiviser

Skrive inn data i forhold til å redigere skjema

Rapportveiviser

Bruke og redigere databaserapporter

Spørringer

Lag ny spørring eller tabellvisning, rediger spørringsstruktur

Spørringsveiviser

Skriv inn, rediger og kopier poster

Tabeller

Lag ny tabell, rediger tabellstruktur, indeks, relasjoner

Tabellveiviser

Skriv inn, rediger og kopier poster

Supporter oss!