Arbeide med tabeller

Data lagres i tabeller. Som et eksempel er systemadresseboken din, som du bruker til e-postadressene dine, en tabell over adressebokdatabasen. Hver adresse er en datapost, presentert som en rad i den tabellen. Datapostene består av datafelt, for eksempel for- og etternavnfeltene og e-postfeltet.

Lage en ny tabel med Tabellveiviser

I LibreOffice kan du opprette en ny tabell ved å bruke tabellveiviseren:

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellen i.

  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.

  3. Trykk på Lag tabell med veiviser.

Lage en ny tabell med Utformingsvisning

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellen i.

  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.

  3. Trykk på Lag tabell i utformingsvisning.

Vinduet Tabellutforming åpnes.

Lage en ny tabellutforming

Noen databasetyper støtter tabellvisninger. En tabellvisning er en forespørsel som lagres med databasen. For de fleste databaseoperasjoner kan en visning brukes som du ville brukt en tabell.

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellvisningen i.

  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.

  3. Klikk på Lag tabellvisning.

Du ser Visnings Design-vinduet, som er nesten det samme som Spørrings Design-vinduet.

Supporter oss!