Tabellutforming

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du oppretter en ny databasetabell i design vyen.

Åpne databasefilen som du ønsker å lage en ny tabell i. Klikk på ikonet Tabeller. Velg Lag tabell i utformingsvisning for å lage en ny tabell.

I utformingsvisning kan du nå lage feltene for tabellen din.

note

Hvert felt kan bare godta data som tilsvarer den angitte felttypen. Det er for eksempel ikke mulig å legge inn tekst i et tallfelt. Notatfelt i dBASE III-format er referanser til internt administrerte tekstfiler som har plass til opptil 64 kB tekst.


Du kan skrive inn valgfri Beskrivelse for hvert felt. Teksten for beskrivelsen vil vises som et tips på kolonneoverskriftene i tabellvisningen.

Feltegenskaper

Skriv inn egenskaper for hvert valgte datafelt. Avhengig av databasetypen er visse inndatafasiliteter ikke tilgjengelige.

I feltet Standardverdi, skrives standardinnhold for hver ny datapost inn. Dette innholdet kan senere redigeres.

Angi om feltet kan være tomt i Oppføring påkrevd-boksen

For Lengde -feltet kan en kombinasjonsboks som inneholder de tilgjengelige valgene vises.

Supporter oss!