Tabellutforming

Dette avsnittet inneholder informasjon om, hvordan man oppretter en ny databasetabell i utformingsvisning.

Åpne databasefilen som du ønsker å lage en ny tabell i. Klikk på ikonet Tabeller. Velg Lag tabell i utformingsvisning for å lage en ny tabell.

I utformingsvisning kan du nå lage feltene for tabellen din.

Merknadsikon

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Du kan skrive inn valgfri Beskrivelse for hvert felt. Teksten for beskrivelsen vil vises som et tips på kolonneoverskriftene i tabellvisningen.

Feltegenskaper

Skriv inn egenskaper for hvert valgte datafelt. Avhengig av databasetypen er visse inndatafasiliteter ikke tilgjengelige.

I feltet Standardverdi, skrives standardinnhold for hver ny datapost inn. Dette innholdet kan senere redigeres.

Angi om feltet kan være tomt i Oppføring påkrevd-boksen

For Lengde -feltet kan en kombinasjonsboks som inneholder de tilgjengelige valgene vises.

Databaseoversikt

Supporter oss!