Søke med et skjemafilter

  1. Åpne et skjemadokument som inneholder databasefelter.

    Som et eksempel kan du åpne et tomt tekstdokument og klikke Skift + F4. Åpne litteraturdatabasetabellen biblio i datakildevisingen. Dra it par kolonneoverskrifter inn i dokumentet mens du klikker Skift + for å skape skjemafeltaene.

  2. På verktøylinjen Skjema, klikk på Utformingsmodus på/av Ikon for å slå av utformingstilstanden.

  3. Skjemastruktur-verktøylinjen , klikk Skjemabaserte filtre Ikon-ikonet. Det gjeldende dokumentet blir vist med skjemakontrollelementene som en tom redigeringsmaske. Verktøylinjen Skjemafilter vises.

  4. Skriv filterbetingelserne i et eller flere felt. Merk at hvis du taster inn filteregenskapene i flere felter, vil betingelsene bli samlet av et logisk OG.

Mer informasjon om jokertegn og operatører finner du i Spørringsdesign.

Hvis du trykker på knappen Bruk skjemabasert filter på verktøylinjen Skjemafilter, blir filteret tatt i bruk. Du får se verktøylinjen for skjemanavigering og kan søke gjennom postene som er funnet.

Hvis du trykker på Lukk-knappen på verktøylinjen for skjemafilter, blir skjemaet vist uten filter.

Klikk Bruk filter Ikon på verktøylinjen Skjemastruktur for å skifte til den filtrerte visningenr.

Filtret, som er ble satt kan fjernes ved å klikke på ikonet Fjern filter/sortering Ikon.

Bruke Filterstruktur

Søking i tabeller og skjemadokumenter

Supporter oss!