Søke med et skjemafilter

 1. Åpne et skjemadokument som inneholder databasefelter.

  Som et eksempel kan du åpne et tomt tekstdokument og klikke Skift + F4. Åpne litteraturdatabasetabellen biblio i datakildevisingen. Dra it par kolonneoverskrifter inn i dokumentet mens du klikker Skift + for å skape skjemafeltaene.

 2. Form Controls-verktøylinjen klikker du på Design Modus På/Av-ikonet for å slå av designmodusen.

  Ikon Designmodus

  Designmodus På/A v

 3. Skjemanavigering-verktøylinjen klikker du på ikonet Skjemabaserte filtre. Det gjeldende dokumentet vises med skjemakontrollene som en tom redigeringsmaske. Verktøylinjen Form Filter vises.

  Ikon Skjemanavigator

  Skjemanavigator

 4. Skriv filterbetingelserne i et eller flere felt. Merk at hvis du taster inn filteregenskapene i flere felter, vil betingelsene bli samlet av et logisk OG.

Mer informasjon om jokertegn og operatører finner du i Spørringsdesign.

Hvis du trykker på knappen Bruk skjemabasert filter på verktøylinjen Skjemafilter, blir filteret tatt i bruk. Du får se verktøylinjen for skjemanavigering og kan søke gjennom postene som er funnet.

Hvis du trykker på Lukk-knappen på verktøylinjen for skjemafilter, blir skjemaet vist uten filter.

Klikk på Bruk filter-ikonet på Skjemanavigering-verktøylinjen for å bytte til den filtrerte visningen .

Ikon Bruk filter

Bruk filter

Filteret som er satt kan fjernes ved å klikke Tilbakestill filter/sortering-ikonet.

Ikon Tilbakestill filter/sortering

Tilbakestill filter/sortering

Supporter oss!