Søking i tabeller og skjemadokumenter

Ikon Søk

I regneark og dokumenter, hvor skjemakontrollelememter brukes, kan du klikke på Søk datapost-ikonet på skjemaverktøylinjen for å åpne et dialogvindu for å finne vilkårlig tekst og verdier.

Du kan søke i en eller flere datafelter. Du kan velge om teksten skal være ved begynnelsen, slutten eller hvilken som helst plassering i datafeltet. Du kan også bruke jokertegnene ? og * som i dialogvinduet Søk og erstatt. Du kan finne mer informasjon om databasesøkefunksjonen i LibreOffice Hjelp.

Supporter oss!