Bruke og redigere databaserapporter

Bruke en rapport

LibreOffice lagrer informasjon om rapportene som lages, i databasefilen.

  1. Velg Fil → Åpne og merk databasefilen.

  2. Trykk på Rapporter i venstre felt i databasevinduet.

  3. Dobbeltklikk på navnet til en av rapportene for å åpne den.

    note

    Disse referansene blir automatisk opprettet når du lager en ny rapport med Rapportveiviser eller Rapportutforming.


Redigering en rapport laget i Rapportbygger-vinduet

Rapportbygger-vinduet åpnes med rapporteninformasjonen lasta inn.

Bruk verktøylinjene og menykommandoene og dra-og-slipp for å redigere rapporten som angitt i Rapportbygger-veiledningen.

Utfør rapporten for å se rapportdokumentet.

Redigere en rapport laget med Rapportveiviser

Du kan redigere sidestilene for den første siden og de følgende sidene av rapporten, i tillegg til avsnittstiler, tallformater, de utskrevne feltetikettene, mm.

warning

Med mindre du har en dyptgående forståelse av databasen som rapporten bruker, bør du ikke redigere SQL-setningen, databasenavnet, de skjulte formelarkontrolelementene, eller tilsvarende informasjon om rapporten.


Supporter oss!