Registrere og slette en database

Data fra hvilken som helst databasefil kan registreres i den installerte forekomsten av %RODUCTNAME. Å registrere betyr å fortelle LibreOffice hvor dataene er plassert, hvordan de er organisert, hvordan nå disse dataene og mer. Når databasen er registrert, kan du bruke menykommandoen Vis - Datakilde for å få tilgang til datapostene fra tekstdokumenter og regneark.

Registrere en eksisterende databasefil:

  1. Velg LibreOffice Base → Databaser.

  2. Trykk på Ny og velg databasefilen.

Fjerne en registrert database fra LibreOffice

  1. Velg LibreOffice Base → Databaser

  2. Merk databasefilen og trykk på Slett.

Supporter oss!