S

Arbeide med spørringer

Hvis du ofte ønsker adgang til en underdel av dataene dine som kan angis av en filterbetingelse, kan du angi en forespørsel. Dette er et navn for en ny visning av de filtrerte dataene. Du åpner forespørslen, og ser de aktuelle dataene i det nye tabellutformingen som du angav.

Lage en ny spørring med veiviseren for spørringer

I LibreOffice kan du opprette en ny spørring ved å bruke Spørringsveiviser:

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye spørringen i.

  2. Trykk på Spørringer i venstre felt i databasevinduet.

  3. Trykk på Lag spørring med veiviser.

Lage en ny spørring i Utformingsvisning

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye spørringen i.

  2. Trykk på Spørringer i venstre felt i databasevinduet.

  3. Trykk på Lag spørring i utformingsvisning.

Du ser Spørringsdesignsvinduet.

Supporter oss!