Lage en ny database

  1. Velg Fil → Ny → Database.

    Dette åpner databaseveiviseren, hvor du oppretter en ny databasefil.

  2. I Databaseveiviseren, velg databasetype og innstillingen for å åpne Tabellveiviseren som den neste veiviseren.

    Tabellveiviseren hjelper deg med å legge til en tabell i den nye databasefilen.

Supporter oss!