Importere og eksportere data i Base

En enkel metode du kan bruke til å importere og eksportere databasetabeller, er å bruke Calc som et «hjelpeprogram».

Eksportere data fra Base

Du kopierer en tabell fra Base til et nytt ark i Calc. Deretter kan du lagre eller eksportere dataene til et filformat som Calc støtter.

 1. Åpne databasefilen som inneholder databasetabellen du vil eksportere. Trykk på Tabeller for å vise tabellene, eller trykk på Spørringer for å vise spørringene.

 2. Velg Fil → Ny → Regneark.

 3. I Base-vinduet høyreklikker du på navnet til tabellen du vil eksportere. Velg Kopier i sprettoppmenyen.

 4. Klikk celle A1 i det nye Calc-vinduet, velg Rediger → Lim inn.

Nå kan du lagre eller eksportere dataene til mange forskjellige filtyper.

Importere data til Base

note

Du kan importere tekstfiler, regnearkfiler og systemadresseboken i skrivebeskyttet tilstand.


note

Når du importerer fra en tekstfil eller en regnearkfil, må den første raden i filen inneholde overskriftsinformasjon. Den andre raden i filen er den første gyldige dataraden. Formatet til hvert felt i den andre raden angir formatet for hele kolonnen. All formatinformasjon i regnearkfilen går tapt ved import til Base.


note

Hvis du for eksempel vil være sikker på at den første kolonnen har tekstformat, bør du sørge for at det første feltet i den første gyldige dataraden inneholder tekst. Hvis et felt i den første gyldige dataraden inneholder et tall, får hele kolonnen tallformat, slik at bare tall vises i denne kolonnen, men ingen tekst.


 1. Åpne en fil i Base med databasetypen du vil bruke.

  Opprett enten en ny Base-fil ved hjelp av Database Wizard, eller åpne en eksisterende Base-fil som ikke er skrivebeskyttet.

 2. Åpne Calc-filen som inneholder dataene som skal importeres til Base. Du kan åpne en *.dbf dBASE-fil og mange andre filtyper.

 3. Merk dataene som skal kopieres til Base.

  Du kan skrive inn et område som A1:X500 i navnefeltet hvis du ikke vil rulle i filen.

  Hvis du kopierer et dBASE-ark, ta med den øverste raden som inneholder overskriftsdataene.

 4. Velg Rediger → Kopier.

 5. Trykk på Tabeller i Base-vinduet for å vise tabellene.

 6. Velg Rediger → Lim inn i vinduet i Base.

 7. Kopier tabell-dialogvinduet vises. De fleste databasene trenger en primærnøkkel, sjekk Lag primærnøkkel-boksen.

tip

På Windows-systemer kan du også bruke dra og slipp i stedet for Kopier og lim inn. Også for registrerte databaser kan du åpne datakildens nettleser (klikk på. + Shift + F4-tastene) i stedet for å åpne Base-vinduet.


Supporter oss!