Arbeide med skjemaer

Du kan bruke skjemaer til å angi hvordan dataene skal vises. Åpne et tekstdokument eller et regneark og sett inn kontrollelementene du vil bruke, for eksempel trykknapper og listebokser. Hvert kontrollelement har et dialogvindu for egenskaper, som du kan bruke til å velge hvilke data som skal vises i skjemaene.

Lage et nytt skjema ved hjelp av skjemaveiviseren

I LibreOffice du kan lage et nytt skjema ved å bruke Skjemaveiviseren:

  1. Åpne databasefilen der du vil lage det nye skjemaet.

  2. I venstre felt i databasevinduet, klikk Skjemaer-ikonet.

  3. Trykk på Lag skjema med veiviser.

Lage et nytt skjema fra bunnen av

  1. Åpne databasefilen der du vil lage det nye skjemaet.

  2. I venstre felt i databasevinduet, klikk Skjemaer-ikonet.

  3. Trykk på Lag skjema i utformingsvisning.

Et nytt tekstdokument åpnes. Bruk verktøylinjen Kontrollelementer for skjemaer til å sette inn kontrollelementer i skjemaet.

Merknadsikon

Trykk på Skjemaer for å få tilgang til alle skjemaene som er laget ved hjelp av det gjeldende databasevinduet. Du kan også bruke knappene på verktøylinjen Kontrollelementer for skjemaer til å legge til kontrollelementer for databaseskjema i et hvilket som helst Writer- eller Calc-dokument, men disse dokumentene vil ikke vises i listen i databasevinduet.


Supporter oss!