Utføre SQL-kommandoer

Ved hjelp av SQL-kommandoer kan du styre databasen direkte, og du kan også lage og redigere tabeller og spørringer.

Merknadsikon

Det er ikke alle databasetyper som støtter alle SQL-uttrykk. Hvis du ikke allerede vet det, bør du undersøke hvilke SQL-kommandoer som støttes av databasesystemet du bruker.


Å utføre et SQL-uttrykk direkte

  1. Velg Fil → Åpne for å åpne en databasefil.

  2. Velg Verktøy → SQL.

  3. Trykk på Lag spørring i SQL-visningIkon eller

    Velg en eksisterende spørring fra listen og klikk på ikonet Rediger Ikon.

  4. I spørringsvinduet velger du Vis → Slå på/av utformingsvisning. Rediger SQL-kommandoen.

  5. Trykk på KjørIkon. Resultatet av spørringen vises i det øvre vinduet.

  6. Trykk knappen Lagre eller Lagre somIkon for å lagre spørringen.

Supporter oss!