Importere o g eksportere data i tekstformat

Hvis du vil utveksle data med en database som ikke har en ODBC-kobling, og som ikke tillater import og eksport fra og til dBASE, kan du bruke et vanlig tekstformat.

Importere data til LibreOffice

Hvis du vil utveksle data i et tekstformat, kan du bruke import-/eksportfilteret i LibreOffice Calc.

  1. Eksporter de ønskede dataene fra kildedatabasen i et tekstformat. Tekstformatet CSV anbefales. Dette formatet deler datafelter fra hverandre ved å bruke skilletegn, som kolon eller semikolon, og skiller poster fra hverandre ved å sette inn linjeskift.

  2. Velg Fil → Åpne og velg filen du vil importere.

  3. Velg «Tekst, CSV» i kombinasjonsboksen Filtype og velg Åpne.

  4. Tekstimport-dialogvinduet vises. Bestem deg for hvilke data du vil ta med fra tekstdokumentet.

Når dataene er i et LibreOffice Calc-regneark, kan du redigere regnearket etter behov. Lagre dataene som en datakilde i LibreOffice:

Eksportere i CSV-tekstformat

Du kan eksportere det gjeldende LibreOffice-regnearket i et tekstformat som kan leses av mange andre programmer.

  1. Velg Fil → Lagre som.

  2. Velg «Tekst, CSV» som filter i Filtype. Skriv inn et filnavn og trykk på Lagre.

  3. Nå åpnes dialogvinduet Eksport av tekstfiler, der du kan velge tegnsett, feltgrense og tekstgrense. Velg OK. Det vises en advarsel om at bare gjeldende skjema ble lagret.

Importere og eksportere data i Base

Supporter oss!