Registrere en adressebok

I LibreOffice kan du registrere forskjellige datakilder. Da blir innholdet i datafeltene tilgjengelig for bruk i forskjellige felter og kontrollelementer. Systemadresseboken er en slik datakilde.

Maler og veivisere i LibreOffice bruker feltene som innhold i adresseboken. Når de er slått på, erstattes de generelle feltene i malene automatisk med feltene fra datakilden til adresseboken.

For at en slik erstatning skal finne sted, må du velge hvilken adressebok du vil at LibreOffice skal bruke. Veiviseren som spør om disse opplysningene vises automatisk første gang du slår på en mal, for eksempel en mal for et forretningsbrev. Du kan også starte veiviseren ved å gå gjennom stegene nedenfor.

Merknadsikon

Adressebokdataene er skrivebeskyttet i LibreOffice Base. Du kan ikke legge til, redigere, eller slette adressedata når du bruker Base.


Kilde for adressedata

Du kan bruke veiviseren Kilde for adressedata ved å velge Fil → Veivisere → Kilde for adressedata.

Registrere en eksisterende adressebok manuelt

  1. Velg Verktøy → Kilde for adressebok for å åpne dialogvinduet Maler: Adresseboktilknyting.

  2. I kombinasjonsboksen Datakilde velger du systemadresseboken eller datakilden du vil bruke som en adressebok.

  3. Hvis du ikke har registrert systemadresseboka i LibreOffice som datakilde, klikk på knappen Adressedatakilder … som vil åpne dialogvinduet Veiviser for datakilde til adressebok der du kan registrere adresseboka som en ny datakilde i LibreOffice.

  4. I kombinasjonsboksen Tabell velger du databasetabellen du vi bruke som adressebok.

  5. Under Tildeling av felt tilpasser du feltene for fornavn, firma, avdeling og så videre, slik at de stemmer overens med feltnavnene som faktisk brukes i adresseboken.

  6. Når du er ferdig, lukker du dialogvinduet ved å velge OK.

Nå registreres datakilden som adressebok i LibreOffice. Hvis du deretter åpner en mal i kategorien Forretningskorrespondanse, kan LibreOffice automatisk sette inn de riktige feltene for et flettet brev.

Supporter oss!