CSV-filteralternativer

CSV-filteret godtar en alternativstreng som inneholder fem til femten symboler, atskilt med komma. Symbolene 6 til 15 er valgfrie.

Eksempel:

Importer fra UTF-8, språk tysk, kommaseparert, tekstskilletegn ", sitert felt som tekst. CSV-filen har kolonner formatert som dato, tall, tall, tall:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Eksporter til Windows-1252, Feltskilletegn: komma, Tekstskilletegn: sitat, Lagre celleinnhold som vist:

soffice --convert-to "csv:Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Tokenposisjon

Definisjon

Betydning og eksempel på token

1

Feltseparator

Feltseparator(er) som ASCII-verdier. Flere verdier er atskilt med skråstrektegnet ("/"), det vil si at hvis verdiene er atskilt med semikolon og horisontale tabulatorer, vil token være 59/9. For å behandle flere påfølgende separatorer som én, legg deretter til '/MRG' til tokenet. Hvis filen inneholder felt med fast bredde, bruk 'FIX'. Eksempel: 44 (,)

2

Tekstavgrensning

Tekstskilletegn som ASCII-verdi, som 34 for doble anførselstegn og 39 for enkle anførselstegn. Eksempel: 34 (").

3

Tegnsett

Tegnsettkoden som brukes i filen som beskrevet i tabellen nedenfor. Eksempel: 0 (System).

4

Linjenummer for å begynne å lese.

CSV Import

N: linjenummer for å begynne å lese. Eksempel: 3 (start fra tredje linje).

5

Celleformatkoder for hver kolonne

CSV Import

En sekvens av kolonne/formateringskode, der formateringskoden er angitt i tabellen nedenfor. Eksempel: "1/5/2/1/3/1/4/1".

Hvis verdiseparatorer brukes, er formen på dette symbolet, kolonne/format[/kolonne/format/...] der kolonne er nummeret til kolonnen, med 1 som kolonnen lengst til venstre. Formatkoden er detaljert beskrevet nedenfor.

Hvis det første symbolet er FIX, har det formen start/format[/start/format/...], der start er nummeret på det første tegnet for dette feltet, med 0 som tegnet lengst til venstre på en linje. Formatet er forklart nedenfor.

6

Språkidentifikator

Streng uttrykt i desimalnotasjon. Dette tokenet tilsvarer "Språk"-listeboksen i brukergrensesnittet for CSV-import. Hvis verdien er 0 eller utelatt, brukes språkidentifikatoren til brukergrensesnittet. Språkidentifikatoren er basert på Microsofts språkidentifikatorer.

7

Sitert felt som tekst

Streng, enten falsk eller sann. Standardverdi: falsk. Dette tokenet tilsvarer avkrysningsboksen "Sitert felt som tekst".

8

Oppdag spesielle tall

Importer: Streng, enten falsk eller sann. Standardverdi: falsk. Dette tokenet tilsvarer avmerkingsboksen "Oppdag spesialnumre".

Eksporter: Streng, enten false eller true. Standardverdi: true. Dette symbolet har ingen UI-ekvivalent. Hvis sant, lagres tallcellene som tall. Hvis false, lagres tallene som tekst, med tekstskilletegn.

9

Lagre celleinnhold som vist

CSV Eksport

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi:sann. Dette tokenet tilsvarer avmerkingsboksen "Lagre celleinnhold som vist".

10

Eksporter celleformler

CSV Eksport

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi: false. Eksporter celleformler.

11

Fjern mellomrom

CSV Import

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi: usann. Fjern mellomrom. Trim innledende og etterfølgende mellomrom når du leser filen.

12

Eksporter ark

CSV Eksport

Eksporter hele dokumentet til individuelle ark .csv-filer eller et spesifisert ark.

 • 0 eller fraværende: betyr standard oppførsel, første ark fra kommandolinje, eller gjeldende ark i makrofilteralternativer, eksportert til eksempel.csv

 • -1: for alle ark eksporteres hvert ark til en individuell fil med basisfilnavnet sammen med arknavnet, for eksempel eksempel-ark1.csv, eksempelark2.csv og eksempelark3 .csv

 • N: eksporter det N-te arket innenfor rekkevidden av antall ark. Eksempel: for å eksportere det andre arket, sett 2 her for å få eksempel-Ark2.csv

13

Importer som formler

CSV Import

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi: usann. Bestemmer om formeluttrykk som starter med et = likhetstegn skal evalueres som formler eller importeres som tekstdata. Hvis sann, evaluer formler ved inndata. Hvis usann formler legges inn som tekst. Hvis utelatt (ikke til stede i det hele tatt), er standardverdien true for å beholde oppførselen til gamle versjoners alternativstreng som ikke hadde dette tokenet i det hele tatt. Hvis den er tilstede og tom (eller en annen verdi enn sann), er standardverdien usann.

14

Ta med et byte-order-mark (BOM)

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi: usann. Hvis sann inkluderer et byte-order-mark (BOM) i eksporten. Hvis usann inkluderer eksporten ikke en BOM. Hvis utelatt (ikke til stede i det hele tatt), er standardverdien usann for å beholde oppførselen til gamle versjoners alternativstreng som ikke hadde dette tokenet i det hele tatt. Hvis den er tilstede og tom (eller en annen verdi enn sann), er standardverdien usann. Oppdages automatisk under importen.

15

Oppdag tall i vitenskapelig notasjon

Streng, enten usann eller sann. Standardverdi: sann. Hvis sann oppdager om et celleinnhold som inneholder en "E" eller "e" er et tall i vitenskapelig notasjon. Hvis usann ikke prøv å oppdage tall i en vitenskapelig notasjon. Symbol kan være usann bare hvis symbolet 8 (Oppdag spesielle tall) er usann. Hvis den utelates, er standardverdien sann for å beholde oppførselen til gamle versjoners alternativstreng som ikke hadde dette symbolet i det hele tatt.


Spesialtilfelle av CSV-filer med skilletegn definert i første linje

CSV-import og -eksport støtter en sep= og "sep=" feltseparatorinnstilling. Når du leser et CSV-dokument, er skillet hentet fra det innledende sep= eller "sep=" enkeltfeltet, hvis det er det eneste linjeinnholdet.

Når du leser en CSV-fil, blir det siterte skjemaet bevart som (uten anførselstegn) celleinnhold. Du ser sep=| når | er skilletegn i første linje. I den ikke-siterte formen forkastes separatoren fordi den er en ekte feltseparator i konteksten. Du ser sep= på den første linjen.

Når du skriver en CSV-fil, tilpasses innholdet til den eksisterende cellen øverst til venstre, for eksempel sep=| til gjeldende skilletegn med den siterte formen "sep=|" (hvis anførselstegn / tekstskilletegn er ikke satt tomme og | er skilletegn) og bruker alltid ASCII "dobbelt anførselstegn.

Hvis linjen som inneholder sep=| ikke skal importeres som data, husk å sette Fra rad-nummeret i dialogboksen til 2. Merk at denne linjen ikke bevares ved ny lagring.

Eksempel:


    sep=|
    "LETTER"|"ANIMAL"
    "a"|"aardvark"
    "b"|"bear"
    "c"|"cow"
  

Formatering av koder for token 5

Betydning

Kode

Standard

1

Tekst

2

MM/DD/ÅÅ

3

DD/MM/ÅÅ

4

ÅÅ/MM/DD

5

-

6

-

7

-

8

Ignorer felt (ikke importer)

9

US-Engelsk

10


Tegnsettkoder for token 3

Tegnsett

Indeks

Ukjent

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Vestlig)

1

Apple Macintosh (Vestlig)

2

DOS/OS2-437/US (Vestlig)

3

DOS/OS2-850/International (Vestlig)

4

DOS/OS2-860/Portuguese (Vestlig)

5

DOS/OS2-861/Icelandic (Vestlig)

6

DOS/OS2-863/Canadian-French (Vestlig)

7

DOS/OS2-865/Nordic (Vestlig)

8

Systemstandard

9

Symbol

10

ASCII/US (Vestlig)

11

ISO-8859-1 (Vestlig)

12

ISO-8859-2 (Sentraleuropeisk)

13

ISO-8859-3 (Latin 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisk)

15

ISO-8859-5 (Cyrillisk)

16

ISO-8859-6 (Arabisk)

17

ISO-8859-7 (Gresk)

18

ISO-8859-8 (Hebreisk)

19

ISO-8859-9 (Tyrkisk)

20

ISO-8859-14 (Vestlig)

21

ISO-8859-15/EURO (Vestlig)

22

DOS/OS2-737 (Gresk)

23

DOS/OS2-775 (Baltisk)

24

DOS/OS2-852 (Sentraleuropeisk)

25

DOS/OS2-855 (Cyrillisk)

26

DOS/OS2-857 (Tyrkisk)

27

DOS/OS2-862 (Hebreisk)

28

DOS/OS2-864 (Arabisk)

29

DOS/OS2-866/Russisk (Cyrillisk)

30

DOS/OS2-869/Modern (Gresk)

31

DOS/Windows-874 (Thai)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Sentraleuropeisk)

33

Windows-1251 (Cyrillisk)

34

Windows-1253 (Gresk)

35

Windows-1254 (Tyrkisk)

36

Windows-1255 (Hebreisk)

37

Windows-1256 (Arabisk)

38

Windows-1257 (Baltisk)

39

Windows-1258 (Vietnamesisk)

40

Apple Macintosh (Arabisk)

41

Apple Macintosh (Sentraleuropeisk)

42

Apple Macintosh/Kroatisk (Sentraleuropeisk)

43

Apple Macintosh (Cyrillisk)

44

Støttes ikke: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Støttes ikke: Apple Macintosh (farsi)

46

Apple Macintosh (Gresk)

47

Støttes ikke: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Støttes ikke: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebreisk)

50

Apple Macintosh/Icelandic (Vestlig)

51

Apple Macintosh/Romansk (Sentraleuropeisk)

52

Apple Macintosh (Thai)

53

Apple Macintosh (Tyrkisk)

54

Apple Macintosh/Ukrainsk (Cyrillisk)

55

Apple Macintosh (forenklet kinesisk)

56

Apple Macintosh (tradisjonell kinesisk)

57

Apple Macintosh (japansk)

58

Apple Macintosh (koreansk)

59

Windows-932 (japansk)

60

Windows-936 (forenklet kinesisk)

61

Windows-Wansung-949 (koreansk)

62

Windows-950 (tradisjonell kinesisk)

63

Shift-JIS (japansk)

64

GB-2312 (forenklet kinesisk)

65

GBT-12345 (tradisjonell kinesisk)

66

GBK/GB-2312-80 (forenklet kinesisk)

67

BIG5 (tradisjonell kinesisk)

68

EUC-JP (japansk)

69

EUC-CN (forenklet kinesisk)

70

EUC-TW (tradisjonell kinesisk)

71

ISO-2022-JP (japansk)

72

ISO-2022-CN (forenklet kinesisk)

73

KOI8-R (Cyrillisk)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Sentraleuropeisk)

77

ISO-8859-13 (Sentraleuropeisk)

78

EUC-KR (Koreansk)

79

ISO-2022-KR (Koreansk)

80

JIS 0201 (Japansk)

81

JIS 0208 (Japansk)

82

JIS 0212 (Japansk)

83

Windows-Johab-1361 (Koreansk)

84

GB-18030 (forenklet kinesisk)

85

BIG5-HKSCS (tradisjonell kinesisk)

86

TIS 620 (Thai)

87

KOI8-U (Cyrillisk)

88

ISCII Devanagari (Indisk)

89

Unicode (Javas modifiserte UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (Windows kyrillisk asiatisk kodeside utviklet i ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Supporter oss!