Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter

I LibreOffice kan du kopiere tegneobjekter på tvers av tekst-, regneark- og presentasjonsdokumenter.

  1. Merk tegneobjektet eller -objektene.

  2. Kopier tegningen til utklippstavlen, for eksempel ved å bruke + C.

  3. Bytt til det andre dokumentet og plasser markøren der du vil sette inn tegneobjektet.

  4. Sett inn tegningen, for eksempel ved å bruke + V.

Sette inn i et tekstdokument

Et tegneobjekt som settes inn, forankres til det gjeldende avsnittet. Du kan endre forankringen ved å merke objektet og trykke på knappen Endre forankring i verktøylinjen OLE-objekt eller verktøylinjen Ramme. Nå åpnes en sprettoppmeny der du kan velge type forankring.

Sette inn i et regneark

Et tegneobjekt som settes inn, forankres til den gjeldende cellen. Du kan endre forankringen mellom cellen og siden ved å merke objektet og trykke på knappen Endre forankring Ikon.

Supporter oss!