Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter

I LibreOffice kan du kopiere tegneobjekter på tvers av tekst-, regneark- og presentasjonsdokumenter.

  1. Merk tegneobjektet eller -objektene.

  2. Kopier tegningen til utklippstavlen, for eksempel ved å bruke + C.

  3. Bytt til det andre dokumentet og plasser markøren der du vil sette inn tegneobjektet.

  4. Sett inn tegningen, for eksempel ved å bruke + V.

Sette inn i et tekstdokument

Et innsatt tegneobjekt er forankret til gjeldende avsnitt. Du kan endre ankeret ved å velge objektet og klikke på Endre anker-ikonet på OLE-objekt-verktøylinjen eller Ramme-verktøylinjen. Dette åpner en popup-meny der du kan velge ankertype.

Sette inn i et regneark

Et tegneobjekt som settes inn, forankres til den gjeldende cellen. Du kan endre forankringen mellom cellen og siden ved å merke objektet og trykke på knappen Endre forankring Ikon.

Supporter oss!