Filkonvertering Filter navn

Tabeller med filternavn for kommandolinjens dokumentkonvertering.

Filtre for WRITER

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

AbiWord-dokument

application/x-abiword

abw zabw

Apple Pages

application/x-iwork-pages-sffpages

pages

BroadBand eBook

application/x-sony-bbeb

lrf

ClarisWorks/AppleWorks-dokument

application/clarisworks

cwk

EPUB-dokument

application/epub+zip

epub

FictionBook 2.0

application/x-fictionbook+xml

fb2 zip

HTML-dokument

text/html

html xhtml htm

Hangul WP 97

application/x-hwp

hwp

Hjelpeinnhold

Ingen

None

Eldre Mac Tekstdokument

Ingen

*

Gammelt StarOffice Tekstdokument

Ingen

sdw

Lotus WordPro-dokument

application/vnd.lotus-wordpro

lwp

MS Word 95 Mal

application/msword

dot

MacWrite-dokument

application/macwriteii

mw mcw

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

mwd

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft WinWord 1/2/5

application/msword

doc

Microsoft Word 6.0

application/msword

doc

Microsoft Word 95

application/msword

doc

Microsoft Word for DOS

Ingen

doc

Microsoft Word for Mac (v1 - v5)

application/msword

doc

Microsoft Works-dokument

application/vnd.ms-works

wps

Microsoft Works for Mac-dokument (v1 - v4)

application/vnd.ms-works

wps

Microsoft Write

application/x-mswrite

wri

Office Open XML Tekst Dokument

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

docx docm

Office Open XML-tekstmal

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template

dotx dotm

OpenDocument-tekst (flat XML)

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml

fodt odt xml

OpenOffice.org 1.0-tekstdokument

application/vnd.sun.xml.writer

sxw

PDF - Portable Document Format

application/pdf

pdf

ODF-Tekstdokument

application/vnd.palm

pdb

PalmDoc eBook

application/x-aportisdoc

pdb

Plucker eBook

application/prs.plucker

pdb

Rikt tekstformat (rtf)

application/rtf

rtf

T602-dokument

application/x-t602

602 txt

Tekst

text/plain

csv tsv tab txt

Word 2007–365

application/msword

docx

Word 2007–365 Mal

application/msword

dotx dotm

Word 2007–365 VBA

application/msword

docm

Word 97–2000 Mal

application/msword

dot wpt

Word 97–2003

application/msword

doc wps

WordPerfect-dokument

application/vnd.wordperfect

wpd

WriteNow-dokument

wn nx^d

Writer 6.0 hoveddokument

application/vnd.sun.xml.writer.global

sxg

Writer 6.0 Mal

application/vnd.sun.xml.writer.template

stw

Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text

odt

Writer 8-hoveddokument

application/vnd.oasis.opendocument.text-master

odm

Writer 8-mal for hoveddokument

application/vnd.oasis.opendocument.text-master-template

otm

Writer 8-mal

application/vnd.oasis.opendocument.text-template

ott

Writer Layout XML dump

Ingen

xml

Writer/Web 6.0 mal

application/vnd.sun.xml.writer.web

stw

Writer/Web 8-mal

application/vnd.oasis.opendocument.text-web

oth


Filtre for CALC

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

Apple Numbers

application/x-iwork-numbers-sffnumbers

numbers

Calc 6.0

application/vnd.sun.xml.calc

sxc

Calc 6.0 mal

application/vnd.sun.xml.calc.template

stc

Calc 8

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

ods

Calc 8 mal

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template

ots

ClarisResolve-dokument

application/clarisworks

cwk

ClarisWorks/AppleWorks-dokument

application/clarisworks

cwk

Data Interchange Format

Ingen

dif

Excel 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx

Excel 2007–365 Mal

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

Excel 97–2000 Mal

application/vnd.ms-excel

xlt ett

Excel 97–2003

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw xlk et

Gnumeric-regneark

application/x-gnumeric

gnumeric gnm

HTML-dokument

tekst/html

html xhtml htm

HTML-tabell

tekst/html

xls

Eldre Mac database

Ingen

*

Eldre Mac Regneark

Ingen

*

Gammelt StarOffice Regneark

Ingen

sdc

Lotus

application/vnd.lotus-1-2-3

wk1 wks 123

Lotus Wk1-Wk3

Ingen

wk1 wk3 wk4 123

Microsoft Excel 4.0-mal

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 5.0-mal

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 95-mal

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 2007-binærfil

Ingen

xlsb

Microsoft Excel 2007-2016 VBA XML

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

xlsm

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Multiplan

Ingen

mp

Microsoft Works-dokument

Ingen

wks wdb

Microsoft Works for Mac-dokument (v1 - v4)

application/vnd.ms-works

wps

Office Open XML-regneark

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx xlsm

Office Open XML-regnearksmal

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

OpenDocument-regneark (flat-XML)

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml

fods ods xml

PDF - Portable Document Format

application/pdf

pdf

Quattro Pro 6.0

Ingen

wb2

QuattroPro Dokument

Ingen

wb1 wb2 wq1 wq2

Rikt tekstformat

application/rtf

rtf

SYLK

text/spreadsheet

slk sylk

Tekst

text/plain

csv tsv tab txt

dBASE

Ingen

dbf


Filtre for IMPRESS

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

Apple Keynote

application/x-iwork-keynote-sffkey

key

ClarisWorks/AppleWorks-presentasjon

application/clarisworks

cwk

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Impress 6.0 mal

application/vnd.sun.xml.impress.template

sti

Impress 8

application/vnd.oasis.opendocument.presentation

odp

Impress 8-mal

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template

otp

Eldre Mac Presentasjon

Ingen

*

Gammel StarOffice Presentasjon

Ingen

sdd

Microsoft PowerPoint 1-4

Ingen

ppt pot

Office Open XML-presentasjon

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx pptm

Office Open XML automatisk avspilling av presentasjoner

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

Office Open XML-presentasjonsmal

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

OpenDocument-presentasjonsmal (flat XML)

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml

fodp odp xml

OpenOffice.org 1.0 tegning

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

OpenOffice.org 1.0-presentasjon

application/vnd.sun.xml.impress

sxi

PDF - Portable Document Format

application/pdf

pdf

PowerPoint 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx

PowerPoint 2007–365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

PowerPoint 2007–365 Mal

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

PowerPoint 2007–365 VBA

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml

pptm

PowerPoint 97–2000 Mal

application/vnd.ms-powerpoint

pot dpt

PowerPoint 97–2003

application/vnd.ms-powerpoint

ppt dps

PowerPoint 97–2003

application/vnd.ms-powerpoint

pps


Filtre for DRAW

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

Adobe PageMaker

application/x-pagemaker

p65 pm pm6 pmd

Adobe/Macromedia Freehand

image/x-freehand

fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11

ClarisWorks/AppleWorks-dokument

application/clarisworks

cwk

Corel Draw

application/vnd.corel-draw

cdr

Corel Presentation Exchange

image/x-cmx

cmx

Draw 6.0 mal

application/vnd.sun.xml.draw.template

std

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Draw 8-mal

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template

otg

Eldre Mac punktbilde

Ingen

*

Eldre Mac tegning

Ingen

*

Gammel StarOffice Tegning

Ingen

sda

Microsoft Publisher 2003

application/x-mspublisher

pub

Microsoft Visio

application/vnd.visio

vdx vsd vsdm vsdx

OpenDocument-tegning (flat XML)

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml

fodg odg xml

OpenOffice.org 1.0 tegning

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

PDF - Portable Document Format

application/pdf

pdf

QuarkXPress

Ingen

qxd qxt

WordPerfect-grafikk

image/x-wpg

wpg

Zoner Callisto/Draw

Ingen

zmf


Filtre for MATH

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

Math 8

application/vnd.oasis.opendocument.formula

odf

MathML 2.0

application/mathml+xml

mml

MathType3.x

Ingen

xxx

OpenOffice.org 1.0 formel

application/vnd.sun.xml.math

sxm

PDF - Portable Document Format

application/pdf

pdf


Filtre for BASE

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

OpenDocument-database

application/vnd.sun.xml.base

odb


Filtre for GRAPHICFILTER

Filternavn

Mediatype

Filnavn utvidelser

BMP - Windows Bitmap

image/x-MS-bmp

bmp

CGM - Computer Graphics Metafile

image/cgm

cgm

DXF – «AutoCAD Interchange Format»

image/vnd.dxf

dxf

EMF – Utvidet metafil («Enhanced Metafile»)

image/x-emf

emf

EPS – Innebygget PostScript

image/x-eps

eps

GIF - Graphics Interchange Format

image/gif

gif

HTML

tekst/html

html htm

JPEG - Joint Photographic Experts Group

image/jpeg

jpg jpeg jfif jif jpe

MET - OS/2 Metafile

image/x-met

met

MOV - QuickTime-filformat

application/movie

mov MOV

PBM – «Portable Bitmap»

image/x-portable-bitmap

pbm

PCD - Photo CD Base

image/x-photo-cd

pcd

PCD - Photo CD Base16

image/x-photo-cd

pcd

PCD - Photo CD Base4

image/x-photo-cd

pcd

PCT - Mac Pict

image/x-pict

pct pict

PCX - Zsoft Paintbrush

image/x-pcx

pcx

PGM - Portable Graymap

image/x-portable-graymap

pgm

PNG - Portable Network Graphic

image/png

png

PPM - Portable Pixelmap

image/x-portable-pixmap

ppm

PSD - Adobe Photoshop

image/vnd.adobe.photoshop

psd

RAS - Sun Raster Image

image/x-cmu-raster

ras

SVG - Scalable Vector Graphics

image/svg+xml

svg svgz

SVG - skalerbar vektorgrafikk

image/svg+xml

svg svgz

SVG - skalerbar vektorgrafikk

image/svg+xml

svg svgz

SVM – StarView-metafil

image/x-svm

svm

TGA – Truevision Targa

image/x-targa

tga

TIFF - Tagged Image File Format

image/tiff

tif tiff

WMF - Windows Metafile

image/x-wmf

wmf

XBM - X Bitmap

image/x-xbitmap

xbm

XPM - X PixMap

image/x-xpixmap

xpm


Supporter oss!