Bruke sprettoppmenyer

Du kan åpne sprettoppmenyen til et objekt ved å trykke på det med museknappen for å velge det, og så . Noen sprettoppmenyer kan åpnes selv om objektet ikke er valgt. Du finner sprettoppmenyer overalt i LibreOffice.

Supporter oss!