Samarbeide

I LibreOffice Writer, Impress og Draw kan bare en bruker om gangen åpne et dokument for skriving. I Calc kan mange brukere om gangen åpne det samme regnearket for skriving.

Samarbeid i Calc

I LibreOffice Calc gjør dokumentdelingen at flere brukerer har skrivetilgang samtidig. Hver bruker som ønsker å samarbeide, må skrive inn et navn i fanesiden → LibreOffice → Brukerinformasjon.

warning

Noen kommandoer er ikke tilgjengelig (vises i grått) når sporing av endringer eller deling av dokument er slått på. Du kan ikke bruke eller sette inn elementer som vises i grått i nye regneark.


Lage et nytt regneark

Bruker A lager et nytt regneark. De følgende vilkårene kan gjelde:

Du kan bruke Verktøy → Del dokument til å skifte tilstand for det gjeldende dokumentet fra udelt tilstand til delt tilstand. Hvis du vil bruke et delt dokument i udelt tilstand, lagrer du det delte dokumentet med et annet navn eller til en annen sti. Nå opprettes en kopi av regnearket, som ikke deles.

Åpne et regneark

Bruker A åpner et regneark. De følgende vilkårene kan gjelde:

Lagre et delt regnearkdokument

Bruker A lagrer et delt dokument. De følgende vilkårene kan gjelde:

Når en bruker lagrer et delt regneark, b,lir dokumentet lastet inn på nytt etter lagring slik at regnearket viser den seneste versjonen med alle endringene som er lagret av alle brukerne. En melding viser at "eksterne endringer har blitt lagt til" når en annen bruker endret noe av innholdet.

Samarbeid i Writer, Impress og Draw

Writer, Impress, Draw og Calc har det til felles at når deling av dokumenter ikke er slått på, kan en fil låses. Denne fillåsingen er tilgjengelig selv om du bruker andre operativsystemer for å få tilgang til det samme dokumentet:

Bruker A åpner et dokument. De følende vilkårene kan gjelde:

Brukertilgang og deling av dokument

Noen vilkår må oppfylles på operativsystemet ved styring av brukerrettigheter.

warning

Skrivetilgangen kan føre til at andre brukerer, ved et uhell eller med vilje, kan slette eller endra en fil.


Supporter oss!