Åpne og lagre filer i eksterne filtjenester

Brukerveiledning for ekstern filtjeneste

LibreOffice kan åpne og lagre filer lagret på eksterne servere. Å holde filer på eksterne servere gjør det mulig å jobbe med dokumentene ved hjelp av forskjellige datamaskiner. For eksempel kan du jobbe med et dokument på kontoret i løpet av dagen og redigere det hjemme for endringer i siste øyeblikk. Lagring av filer på en ekstern server beskytter også dem mot datatap eller feil på harddisken. Noen servere kan også sjekke inn og sjekke ut filer, og dermed kontrollere bruk og tilgang.

LibreOffice støtter mange dokumentservere som bruker velkjente nettverksprotokoller som FTP, WebDAV, Windows share og SSH. Den støtter også populære tjenester som Google Disk, samt kommersielle og open source-servere som implementerer OASIS CMIS-standarden.

For å arbeide med en ekstern filtjeneste må du først sette opp en eksternt filkobling.

For å åpne en fil i en ekstern filtjeneste

  1. Gjør en av disse:

Dialogen for eksterne filer vises.

  1. Velg filen og klikk på Åpne eller klikk på Enter.

Dialogboksen Fjernfiler som vises, har mange deler. Den øvre listeboksen inneholder listen over eksterne servere du tidligere har definert. Linjen under listeboksen viser banen for å få tilgang til mappen. Til venstre er mappestrukturen til brukerplassen på serveren. Hovedruten viser filene i den eksterne mappen.

Sjekk filer inn og ut

Tjenestene sjekk inn og sjekk ut kontrollerer oppdateringene av dokumentene og hindrer uønskede overskrivelser på en ekstern CMIS-server.

Når du sjekker ut et dokument, låses det, slik at andre brukere ikke kan gjøre endringer. Kun en bruker kan ha et bestemt dokument sjekket ut (låst) om gangen. Når du sjekker inn i et dokument eller kansellerer utsjekkingen, åpnes dokumentet.

note

Det er ikke noen sjekk inn-, sjekk ut-kontroller for eksterne filer i Windows Shares-, WebDAV-, FTP- og SSH-tjenestene.


Når en fil er åpen fra en CMIS-ekstern filtjeneste, viser LibreOffice en Sjekk ut -knapp i det øverste meldingsområdet. Klikk på Sjekk ut -knappen for å låse filen på serveren for å forhindre endring fra en annen bruker. Alternativt velg Fil - Sjekk Ut .

LibreOffice lager en arbeidskopi av filen på serveren (og legger inn strengen (Arbeidskopi) i filnavnet) når en fil er sjekket ut. Hver versjon og lagre operasjon gjøres i arbeidskopien. Du kan lagre filen så mange ganger du vil. Når du er ferdig med endringene, sjekker du inn filen.

For å sjekke inn filen, velg Fil - Sjekk Inn . En dialogboks åpnes for å skrive inn kommentarer om siste utgave. Disse kommentarene registreres i CMIS-serveren for versjonskontroll. Arbeids kopien erstatter den eksisterende filen og dens versjonsnummer blir oppdatert

For å avbryte en utsjekking, velg Fil - Avbryt Sjekkut . En advarsel vil informere deg om at den siste utgaven vil bli kassert. Hvis det bekreftes, skjer ingen oppdateringer

warning

Husk å sjekke inn filen når du er ferdig med å bruke den. Hvis du ikke gjør det, låses filen, og ingen andre brukere får lov til å endre den.


Lagre ni fil på en ekstern filtjeneste

  1. Gjør en av disse:

Dialogen Eksterne filer vises. Velg den eksterne filtjeneren.

  1. Velg det ønskede formatet i listeboksen Filter.

  2. Skriv inn et navn i Filnavn-feltet og klikk på Lagre.

  3. Når du er ferdig med å jobbe med filen, sjekk den inn. For å gjøre dette, velg Fil - Sjekk inn

Egenskaper for filer lagret på CMIS-servere

Filer lagret på CMIS-serveren, har egenskaper og metadata som ikke er tilgjengelige i lokal lagring. Disse metadataene er viktige for kontroller og feilsøking av CMIS-tilkoblingen og serverimplementeringen. Alle parametere som vises, er skrivebeskyttet.

Velg Fil → Egenskaper på fanen CMIS.

Supporter oss!