Opprett en kobling til en ekstern filservice.

For å bruke denne funksjonen …

For å aktivere en oppkobling til en ekstern server, bruk en av disse metodene:

  • Klikk på knappen «Eksterne filer» i startsenteret.

  • Velg Filer > Åpne eksterne filer …

  • Select Fil → Lagre til ekstern server

Trykk deretter Administrer tjenester-knappen i dialogboksen for å åpne Filtjenester-dialogen.


Koble til en WebDAVtjener

I dialogvinduet for filtjenester velger du

note

Merk: roten på filserveren blir gitt av administratoren for filserveren og kan inneholde skriptfiler, innstillinger og stier.


Når forbindelsen er definert, klikker du OK for å koble til. Dialogen vil dimme til forbindelsen er etablert med serveren. En dialogboks som ber om brukernavnet og passordet kan komme opp for å la deg logge på serveren. Fortsett å skrive inn riktig brukernavn og passord.

Koble til FTP og SSH-serverer

I dialogvinduet for filtjenester velger du

Når forbindelsen er definert, klikker du OK for å koble til. Dialogen vil dimme til forbindelsen er etablert med serveren.

Kobla til et delt Windows-område

I dialogvinduet for filtjenester velger du

Når forbindelsen er definert, klikker du OK for å koble til. Dialogen vil dimme til forbindelsen er etablert med serveren.

Koble til Google Drive

I dialogvinduet for filtjenester velger du

Når forbindelsen er definert, klikker du OK for å koble til. Dialogen vil dimme til forbindelsen er etablert med serveren.

Koble til en CMIS-server

I dialogvinduet for filtjenester velger du

Supporter oss!