Dokumentklassifisering

Dokumentklassifisering og sikkerhet er en viktig sak for bedrifter og myndigheter.

Informasjon utveksles mellom brukere og organisasjoner som samarbeider for å forfølge et forretningsmål. Der det er snakk om sensitiv informasjon, forutsettes det at partene er enige om hvilke opplysninger som er sensitive og hvordan slike opplysninger skal identifiseres og håndteres. Enhver mottaker av en ressurs vil stole på at leverandøren av informasjonen følger de avtalte prosedyrene for å identifisere sensitiviteten til informasjonen.

LibreOffice gir standardiserte måter slik sensitivitetsinformasjon kan uttrykkes på og kan brukes mellom parter, hvis interoperable systemer skal implementeres. Den gir et sett med standard "felt" som kan brukes til å holde sensitiv informasjon. Den prøver ikke å definere hva innholdet i disse "feltene" skal være. Denne tilnærmingen er en forbedring av det eneste alternativet som eksisterer for øyeblikket, som er at leverandøren bruker en vilkårlig måte å uttrykke følsomhet som kanskje ikke er nyttig for en mottaker.

Selv om denne standarden er utviklet med den hensikt at den skal kunne brukes i ethvert aktivitetsdomene, i LibreOffice nomenklaturen og kategoriene for luftfarts- og forsvarsindustrien, der sensitivitetsmerking er et resultat av nasjonal sikkerhet, eksportkontroll og retningslinjer for immaterielle rettigheter.

LibreOffice implementerte de åpne standardene produsert av TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) uavhengig av en spesifikk leverandør. To av dem er interessante:

BAF-kategorier

Standard BAF-kategorier for LibreOffice er oppført nedenfor.

tip

Bare kategorien "Intellektuelle egenskaper" vil endre oppsettet til dokumentet med et vannmerke, felt i topp- og bunntekst og en informasjonslinje på toppen av dokumentområdet. Hvert element som settes inn i dokumentet kontrolleres av klassifiseringskonfigurasjonsfilen.


Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er en fellesbetegnelse for innholdet i dokumentet. Velg denne kategorien for generell dokumentklassifisering.

Nasjonal sikkerhet

Velger kategorien for dette dokumentet for typen nasjonal sikkerhetspolicy. Den valgte kategorien lagres sammen med dokumentet som BAILS-metadata i filegenskapene, og ingen endringer utføres i dokumentoppsettet eller brukergrensesnittet.

Eksportkontroll

Velger kategorien for dette dokumentet for policytypen for eksportkontroll. Den valgte kategorien lagres sammen med dokumentet som BAILS-metadata i filegenskapene, og ingen endringer utføres i dokumentoppsettet eller brukergrensesnittet.

warning

Se bedriftens datasikkerhetspolicy og informasjonssikkerhetsansvarlige for støtte i dokumentklassifisering.


Standard nivåer for klassifisering

LibreOffice gir standardnivåer for dokumentklassifisering (BAILS) vist nedenfor, sortert etter økende grad av virksomhetssensitivitet:

Tilpasse klassifiseringsnivåer.

LibreOffice tillater tilpasning av klassifiseringsnivåene for virksomheten din. For å tilpasse antallet og navnet på nivåene, kopier filen example.xml som ligger i - LibreOffice - Stier - Klassifisering til en lokal mappen og rediger innholdet.

tip

Bruk filen med LibreOffice-lokale innstillinger i navnet som eksempel.


Lagre filen og gjør de nødvendige endringene i klassifiseringsstien ovenfor for å få tilgang til filen.

tip

Systemadministratoren din kan plassere filen i en nettverksmappe og gi alle brukere tilgang til innstillingsfilen for klassifisering.


Lim inn innhold i dokumenter med ulike klassifiseringsnivåer.

For å forhindre brudd på sikkerhetspolicyen er innhold med høyt klassifiseringsnivå limt inn i dokumenter med lavere klassifiseringsnivå ikke tillatt. LibreOffice vil vise en advarsel der den oppdager at innholdet på utklippstavlen har høyere sikkerhetsklassifisering enn måldokumentet.

Supporter oss!