Redigere diagramforklaringer

Slik redigerer du en diagramforklaring:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet.

    En grå kant vises rundt diagrammet, og menylinjen vil nå inneholde valg du kan bruke til å redigere objektene i diagrammet.

  2. Velg Format → Forklaring eller dobbeltklikk på forklaringen. Nå åpnes dialogvinduet Forklaring.

  3. Bruk fanene i dialogvinduet til å gjøre endringene du vil bruke, og velg deretter OK.

Merknadsikon

Når du skal merke en forklaring, dobbeltklikker du først på diagrammet (se steg 1), deretter klikker du på forklaringen. Nå kan du bruke musa til å flytte forklaringen til et annet sted i diagrammet.


Supporter oss!