Sette inn diagrammer

Du kan sette inn et diagram på flere måter:

Merknadsikon

I Calc er et diagram et objekt på et ark som kan kopieres og limes inn på et annet arke i samme dokument. Dataserieneer fortsatt lenket til området på det andre arket. Hvis det limes inn i et annet Calc dokument mister det lenken og får isteden sin egen datatabell.


Diagram i et regneark i Calc

  1. Klikk inne i et celleområde du vil vise i et diagram.

  2. Trykk på Diagram i standardverktøylinjen.

    Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.

  3. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram i et tekstdokument i Writer

I et Writer-dokument kan du sette inn et diagram som er basert på verdiene i en tabell i Writer.

  1. Klikk inne i tabellen i Writer.

  2. Velg Sett inn → Objekt → Diagram.

    Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.

  3. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram basert på egne verdier

Supporter oss!