Legge til tekstur på diagramsøyler

Du kan legge til overflate på søylene i en graf eller diagram (istedet for standardfarger) med punktbilder:

  1. Gå til redigeringstilstand ved å dobbeltklikke på diagrammet.

  2. Klikk på en av søylene i serien som skal redigeres. Alle søylene i denne serien blir da valgt.

    Hvis du bare vil redigere én av stolpen, dobbeltklikk på søylen igjen.

  3. Velg Objektegenskaper i sprettoppmenyen og gå til fanen Område.

  4. Velg Punktbilde under Fyll. Velg et bilde du vil bruke som overflate på de valgte søylene. Klikk OK for å godkjenne innstillingen.

Supporter oss!