Legge til tekstur på diagramsøyler

Du kan legge til tekstur til søylene i en graf eller et diagram (i stedet for standardfargene) via grafikk:

  1. Gå til redigeringstilstand ved å dobbeltklikke på diagrammet.

  2. Klikk på en av søylene i serien som skal redigeres. Alle søylene i denne serien blir da valgt.

    Hvis du bare vil redigere én av stolpen, dobbeltklikk på søylen igjen.

  3. Velg Objektegenskaper i sprettoppmenyen og gå til fanen Område.

  4. Klikk på Bilde. I listeboksen velger du et bilde som en tekstur for de valgte stolpene. Klikk OK for å godta innstillingen.

Supporter oss!