Redigere diagramakser

Slik redigerer du aksene i et diagram du har satt inn:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet.

    En grå kant vises rundt diagrammet, og menylinjen vil nå inneholde valg du kan bruke til å redigere objektene i diagrammet.

  2. Velg Format → Akse og velg aksen (eller aksene) du vil redigere. Et dialogvindu åpnes.

  3. Bruk fanene i dialogvinduet til å gjøre endringene du vil bruke (for eksempel kan du bruke fanen Skalering til å endre skalering for aksen).

  4. Trykk OK. I dokumentet, trykk utenfor diagrammet for å avslutte diagramredigeringstilstand.

Supporter oss!