Endre tittelen til et dokument

Du kan angi en tittel for dokumentet. Noen filbehandlere kan vise titler ved siden av dokumentenes filnavn.

Endre tittelen til det gjeldende dokumentet

  1. Velg Fil - Egenskaper. Dette åpner Dokumentegenskaps dkialogen.

  2. Velg fanen Beskrivelse.

  3. Skriv inn den nye tittelen i Tittel-feltet og velg OK.

Supporter oss!