Sette inn linjeskift i celler

Sette inn linjeskift i celler i LibreOffice Calc-regneark

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Dette vil bare virke med skrivemerket for tekstredigering inne i cellen, ikke i inndatalinja. Dobbeltklikk i cellen og deretter enkeltklikk plassen i teksten der du vil sette inn linjeskift.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Formatere LibreOffice Calc automatisfor automatisk k linjebryting wrapping

  1. Velg cellene du vil bruke automatisk linjebryting på.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Merk av for Bryt tekst automatisk.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Sette inn linjeskift i tabeller i LibreOffice Writer-tekstdokumenter

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Et automatisk linjeskift vil bli utført når du skriver inn tekst som går utover slutten i hver celle.

Supporter oss!