Sette inn linjeskift i celler

Sette inn linjeskift i celler i LibreOffice Calc-regneark

For å sette inn et linjeskift i en regnearkcelle, trykk på +Enter-tastene

Dette vil bare virke med skrivemerket for tekstredigering inne i cellen, ikke i inndatalinjen. Dobbeltklikk i cellen og deretter enkeltklikk plassen i teksten der du vil sette inn linjeskift.

note

Du kan søke etter en ny linje i dialogboksen Finn og erstatt ved å søke etter \ n som et vanlig uttrykk. Du kan bruke tekstfunksjonen CHAR (10) til å sette inn et nytt linjetegn i en tekstformel.


Formatere LibreOffice Calc automatisfor automatisk k linjebryting wrapping

  1. Velg cellene du vil bruke automatisk linjebryting på.

  2. Velg Formater - Celler - Justering.

  3. Merk av for Bryt tekst automatisk.

    note

    For automatisk brytning i XLS-filer, bør de aktuelle radene settes til Optimal høyde.


Sette inn linjeskift i tabeller i LibreOffice Writer-tekstdokumenter

For å sette inn et linjeskift i en tekstdokumenttabellcelle, trykk på Enter-tasten.

Et automatisk linjeskift vil bli utført når du skriver inn tekst som går utover slutten i hver celle.

Supporter oss!