Lage Kantlinjer for Tabeller og Tabellceller

Angi en innebygget kantlinjestil

 1. Velg cellene du vil endre.

 2. Trykk på Kantlinjer i verktøylinjen Tabell (i Writer) eller verktøylinjen Linje og fyll for å åpne vinduet Kantlinjer.

 3. Trykk på en av de forhåndsvalgte kantlinjestilene.

  Dette legger til den valgte stilen til den gjeldende kantlinjestilen for cellene. Velg den tomme kantlinjestilen øverst til venstre i vinduet Kantlinjer, hvis du vil fjerne alle kantlinjestiler.

Angi en tilpasset kantlinjestil

 1. Velg cellene du vil endre.

 2. Velg Tabell → Tabellegenskaper → Kantlinjer (Writer) eller Format → Celler → Kantlinjer (Calc).

 3. I Selvvalgt velges kanten(e) du vil vise i et vanlig oppsett. Klikk på en av kantene i forhåndsvisningen for å velge den eller velge den bort.

 4. Har du valgt flere rader eller kolonner, kan du endre midtlinjen mellom radene eller kolonnene. Velg midtlinjene i området Brukerdefinert.

 5. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.

 6. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 7. Velg avstanden mellom kantlinjen og sideinnholdet i området Avstand til innhold.

 8. Velg OK for å bruke endringene.

Supporter oss!