Angi kantlinjer for avsnitt

Angi en innebygget kantlinjestil

 1. Sett skrivemerket i avsnittet du vil velge en kantlinje for.

 2. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.

 3. Velg en av standardstilene for kantlinjer under Standard.

 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.

 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 6. Velg OK for å bruke endringene.

Angi en tilpasset kantlinjestil

 1. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.

 2. I Selvvalgt velges kanten(e) du vil vise i et vanlig oppsett. Klikk på en av kantene i forhåndsvisningen for å velge den eller velge den bort.

 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.

 4. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 6. Velg OK for å bruke endringene.

Supporter oss!