Slå av automatisk URL-gjenkjenning

Når du skriver inn tekst, gjenkjenner LibreOffice automatisk ord som kan være en URL, og erstatter ordet med en hyperlenke. LibreOffice formaterer hyperlenken med direkte skriftattributter (farge og understreking). Skriftattributtene hentes fra visse tegnsett.

Følgende tekster er endret til hyperkoblinger:

Tekst

Autokorrigert hyperkobling

E-postadresser

x@x, mailto:x

Nettadresser

http://x, https://x, www.x.x

Filadresser

file://x, ftp://x, smb://x


hvor x er ett eller flere tegn.

Hvis du ikke vil at LibreOffice skal gjenkjenne URL-er automatisk når du skriver dem inn, kan du slå av denne funksjonen på flere måter.

Gjøre om URL-gjenkjenning

  1. Når du skriver inn tekst og legger merke til at den har blitt gjort om til en hyperlenke, kan du trykke + Z for å angre denne formateringen.

  2. Vegl ni linje som ble opprettet ved at to eller flere linjer ble koblet sammen, åpne sprettoppmenyen og velg Kobla fra.

Slå av URL-gjenkjenning

  1. Åpne et dokument som du vil endre URL-gjenkjenning for.

    Hvis du vil endre URL-gjenkjenning i tekstdokumenter, åpner du et tekstdokument.

  2. Velg Verktøy → Autoretting - alternativer for Autoretting.

  3. I dialogvinduet Autoretting velger du fanen Innstillinger.

  4. Hvis du velger bort URL-gjenkjenning, vil ikke ord lenger erstattes med hyperlenker automatisk.

    I LibreOffice Writer er det to avkryssingsbokser foran URL-gjenkjenning. Boksen i den første kolonnen er for etterredigering, og den andre gjelder autoretting mens du skriver.

Supporter oss!