Automatisk redigering

Bruk automatisk redaksjon for å definere ord og mønstre som automatisk merkes for redaksjon.

Automatisk redaksjon gjør det lettere å redigere LibreOffice-dokumenter som har flere deler av teksten som må skjules på grunn av sensitivitet eller personvernproblemer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Autoredigering


Denne funksjonen er nyttig i dokumenter som har flere forekomster av navn og annen personlig informasjon (f.eks. kredittkort, telefonnumre osv.). Å redigere alle disse delene av dokumentet manuelt ville kreve betydelig innsats, men med Automatisk Redaksjon kan denne oppgaven automatiseres på en mer effektiv måte.

Opprette mål

Mål er regler og mønstre som brukes av automatisk redaksjon for å finne deler av dokumentet som automatisk skal merkes for redaksjon.

For å opprette et nytt mål, klikk Legg til mål-knappen.

Dialogboksen Legg til mål vises for å la deg definere et navn for det nye målet, samt velge dets Type og innhold . Det er tre typer mål å velge mellom i rullegardinlisten Type:

Legg til alle målene du vil bruke på dokumentet ditt, og klikk OK. Dette åpner dokumentet som en tegning i LibreOffice Draw med alle mål automatisk redigert med Rektangelredigering-verktøyet.

Fortsett å redigere andre deler av det genererte dokumentet og skriv ut eller eksporter det til PDF.

tip

Se hjelpesiden Liste over regulære uttrykk for å lære mer om hvordan du bruker regulære uttrykk i LibreOffice.


Eksportere og importere mål

Klikk Lagre mål-knappen for å lagre alle definerte mål i dokumentet som en JSON-fil (JavaScript Object Notation).

Klikk Last inn mål-knappen for å importere og bruke målene som er definert i en JSON-fil i et annet LibreOffice-dokument.

note

Målene for automatisk redigering av dokumentet lagres ved siden av dokumentet. Derfor er de tilgjengelige i dokumentet etter at du har lagret og lukket det.


Supporter oss!