Slå utvidede tips på og av

Utvidede tips gir en kort beskrivelse av funksjonen til et ikon, tekstfelt eller en menykommando, når musepekeren holdes over dette elementet.

Slå utvidede tips på og av:

Slå på utvidede tips midlertidig:

Supporter oss!