Første steg

Bruke eksempler og maler til å forenkle arbeidet

I LibreOffice finnes det mange eksempeldokumenter og maler som kan brukes direkte. Du får tilgang til disse ved å velge Filer → Ny → Maler eller ved å trykke Skift+ + N.

Når du åpner en av malene, blir et nytt dokumentet opprettet basert på denne malen.

Trykk Få flere maler på nett-lenken i dialogvinduet for å velge og laste ned flere.

Når du åpner en av disse malene, opprettes et nytt dokument basert på dette. Du kan også bruke de forskjellige veiviserene (i Fil-menyen) for å lage egne.

Supporter oss!