Skriftforming

Skriftformingslinjen åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Skriftformingsgalleri

Ikon Fontwork Galleri

Åpner Fontwork Galleriet hvor du kan velge en annen forhåndsvisning. Klikk OK for å bruke det nye settet med egenskaper på Fontwork-objektet.

Skriftform

Ikon Fontwork Form

Åpner verktøylinjen for skriftforming. Trykk på en form for å bruke denne på alle valgte skriftformingsobjekter.

Skriftforming, lik bokstavhøyde

Ikon Fontwork Samme Bokstavhøyde

Endrer bokstavhøyden på alle de valgte skriftformingsobjektene fra normal til samme høyde for alle objektene.

Skriftforming, justering

Ikon Fontwork Justering

Åpner dialogvinduet for justering av skriftforming.

Velg dette for å bruke justeringa på de valgte skriftformingsobjektene.

Skriftforming, mellomrom mellom tegn

Ikon Fontwork Tegnavstand

Velg tegnavstandsverdiene som skal brukes på Fontwork-objektet.

Egendefinert: Åpner Fontwork-tegnavstandsdialogen der du kan angi en ny tegnavstandsverdi.

Verdi: skriv inn Fontwork-tegnavstandsverdien.

Slå av/på ekstrudering

Ikon Slå av/på ekstrudering

Slår 3D-effektene på og av for Fontwork-objektene.

Supporter oss!