Skriftforming

Skriftformingslinja åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Skriftformingsgalleri

Åpner skriftformingsgalleriet der du kan velge en annen forhåndsvisning. Trykk «OK» for å bruke det nye settet med egenskaper på skriftformingsobjektet.

Skriftform

Åpner verktøylinja for skriftforming. Trykk på en form for å bruke denne på alle valgte skriftformingsobjekter.

Skriftforming, lik bokstavhøyde

Endrer bokstavhøyden på alle de valgte skriftformingsobjektene fra normal til samme høyde for alle objektene.

Skriftforming, justering

Åpner dialogvinduet for justering av skriftforming.

Velg dette for å bruke justeringa på de valgte skriftformingsobjektene.

Skriftforming, mellomrom mellom tegn

Åpner dialogvinduet for mellomrom mellom tegn i skriftforminga.

Velg dette for å angi mellomrom mellom tegn i de valgte skriftformingsobjektene.

Tilpasset

Åpner dialogvinduet for mellomrom mellom tegn i skriftforminga. Der kan du skrive inn en verdi for mellomrom.

Verdi

Skriv inn verdien for mellomrommet mellom tegnene.

Knip tegnpar

Slår kniping av tegnpar på eller av.

Supporter oss!