Søkelinjen

Finn-verktøylinjen kan brukes til hurtigsøke i innholdet i LibreOffice-dokumenter.

tip

Bruk snarveien + F for å raskt åpne Finn-verktøylinjen.


Finn Tekst

Skriv inn teksten som skal søkes i dokumentet. Trykk Enter for å utføre søket.

Finn forrige

Flytter markøren og velger forrige som samsvarer med søketeksten.

Finn forrige ikon

Finn forrige ikon

Finn neste

Flytter markøren og velger neste treff i søketeksten.

Finn neste ikon

Finn neste ikon

Finn Alle

Uthever alle treff i dokumentet.

Søk på Stor/liten

Velg dette alternativet for å utføre søk som skiller mellom store og små bokstaver.

Søk og erstatt

Åpner Søk og erstatt-dialogen, som gir flere alternativer for å søke i dokumentet.

Søk og erstatt-ikon

Søk og erstatt-ikon

Supporter oss!