Tabellveiviser

Tabellveiviseren hjelper deg med å lage en databasetabell.

Tabellveiviser → Velg felt

Velg felter fra de medfølgende eksempeltabeller som utgangspunkt for å opprette din egen tabell.

Tabellveiviser → Sett typer og formater

Angir feltinformasjonen for de valgte feltene dine.

Tabellveiviser → Angi primærnøkkel

Angir et felt i tabellen, som kan brukes som en primærnøkkel.

Tabellveiviser → Lag tabell

Skriv inn et tabellnavn og angi om du vil forandre tabellen et at veiviseren er ferdig.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tabellveiviser → Velg felt

Supporter oss!