Egenskaper

Vinduet Egenskaper for Rapportbyggeren viser alltid egenskapene for det valgte objektet i Rapportbyggerens visning.

Tipsikon

Trykk Shift + F1 og pek med musa på en skriveboks for å se hjelpeteksten for denne.


På første start av Rapportbyggeren, viser vinduet Egenskaper og fanen Data for hele rapporten.

Velg en tabell fra Innold-listen, trykk deretter Tab eller utenfor skriveboksen for å forlate den.

Legg til felt til rapport ..vinduet vises automatisk når du velger en tabell i Innhold-menyen og forlater boksen. Du kan også klikke på ikonet Legg til felt på verktøylinjen, eller velge Vis → Legg til felt.

Fanen Generelt- kan blant annet brukes til å forandre navnet på rapporten, eller for å slå av toppteksten eller bunnteksten.

Tipsikon

For å viseDataellerGenerellflik side for hele rapporten, velgRediger- Velg alt- Velg Rapport.


Hvis du klikker på topptekst eller bunntekst-området uten velge et objekt, vil du se fanen Generelt for området.

Du kan redigere noen visuelle egenskaper for området.

If the Conditional Print uttrykket evalueres til TRUE, vil det valgte objektet bli skrevet.

Hvis du klikker Detalj-området uten å velge et objekt, vil du se fanen Generelt for området.

Du kan angi noen egenskaper for å finjustere måten posten skrives ut på.

Sett inn noen datafelter i Detalj-området, eller sett inn andre kontrollfelter i området. Når du velger et instatt felt, kan du sette egenskapene i vinduet Egenskaper.

For et Etikett-felt, kan du forandre den viste teksten i Etikett-skriveboksen.

For et bilde, kan du angi enten å sette inn bildet som en lenke til en fil eller bare som et innebygd objekt i Base-filen. Det innebygde valget øker størrelsen på Base-filen, mens lenkevalget ikke er så flyttbart til andre datamaskiner.

På fanen Generelt i et datafelt, kan du sette blant annet formateringsegenskapene.

På fanen Data, kan du forandre datainnholdet som skal vises.

Supporter oss!