Sidenummere

Du kan åpne dialogvinduet Sidetall i Rapportbyggeren ved å velge Sett inn → Sidetall.

Tipsikon

Trykk Shift + F1 og pek med musa på en skriveboks for å se hjelpeteksten for denne.


Når du klikker OK, blir et datafelt for sidenummerene satt inn. Hvis ingen topptekst eller bunntekst finnes, blir området opprettet.

Du kan klikke datafeltet for å dra og slippe til en annen posisjon innen det samme området, eller redigere egenskapene i vinduet Egenskaper.

Supporter oss!