Rapportstruktur

Du kan åpne vinduet Rapportstruktur i Rapportbyggeren ved å velge Vis → Rapportstruktur.

Rapportstruktur avslører strukturen i rapporten. Du kan bruke Rapportstruktur for å sette inn funksjoner i rapporten.

Klikk en oppføring Rapportstruktur. Det tilhørende objektet eller området blir valgt i Rapportstruktur-visningen. Høyreklikk en oppføring for å åpne sprettoppmenyen.

For å skrive inn funksjoner for rapporten

I sprettoppmenyen Rapportstruktur ser du de samme kommandoene som i Rapportbyggerens visning, samt ytterligere kommandoer for å lage nye funksjoner eller slette dem.

Funksjoner kan skrives inn ved hjelp av en syntaks spesifisert av OpenFormula-forslaget.

Se(Engelsk) wikiside om Base for få mer hjelp om funksjonene i en rapport.

For å beregne en sum for hver klient

  1. Åpne Rapportstruktur.

  2. Åpner oppføringen Grupper, og gruppen hvor du vil beregne kostnaden.

    Gruppen har en underoppføring kalt funksjoner.

  3. Åpne kontektssmenyen (høyreklikk) på funksjonsoppføringen, velg å lage en ny funksjon, og velg den.

    I utforskeren for egenskaper ser du funksjonen.

  4. Forandre navnet til for eksempel CostCalc og formelen til [CostCalc] + [skriv inn kostnadskolonnenavnet ditt her].

  5. I startverdien, skriv 0.

  6. Nå kan du sette inn et tekstfelt og føye det til [CostCalc] (vises i datafeltlisteboksen).

Kanskje du må sette startverdien til verdien for feltet som [field].

Hvis det er blanke felt i kostnadskolonna, bruk følgende kommando for å bytte ut det blanke feltinnholdet med null:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Supporter oss!