Tid og dato

Du kan åpne dialogvinduet for tid og dato for Rapportbyggeren ved å velge Sett inn → Tid og dato.

Tipsikon

Trykk Shift + F1 og pek med musa på en skriveboks for å se hjelpeteksten for denne.


Slå på Inkluder dato for å sette inn et datofelt i det aktive området i rapporten. Dataofeltet vises når den gjeldende rapporten blir kjørt.

Slå på Inkluder tid for å sette inn et tidsfelt i det aktive området i rapporten. Tidsfeltet vises når den gjeldende rapporten blir kjørt.

Klikk Ok for å sette inn feltet.

Du kan klikke dato- eller tidsfeltet og dra det til en annen plass i det samme området, eller redigere egenskapene i vinduet Egenskaper.

Supporter oss!