Spørringsveiviser → Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen for datapostene i spørringen.

Sorter etter

Angi hvilket felt som spørringen skal sorteres etter.

Stigende

Trykk for å sortere i stigende rekkefølge.

Synkende

Trykk for å sortere i synkende rekkefølge.

Og deretter

Angir ekstra felter som den opprettede spørringen skal sorteres etter, forutsatt at de tidligere sorteringsfeltene er like.

Spørringsveiviser → Søkebetingelser

Supporter oss!