Spørringsveiviser → Feltvalg

Angir tabellen som spørringen skal lages for, og de feltene du vil ta med i spørringen.

Tabeller

Angi hvilken tabell spørringen skal lages for.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Felter i spørringen

Viser alle feltene som vil bli tatt med i den nye spørringen.

Spørringsveiviser → Sorteringsrekkefølge

Supporter oss!