Migrere makroer

Veiviseren for overf√łring av makroer i databasedokumenter flytter makroer fra et deldokument i en eldre Base-fil til en nyere Base-fils makroomr√•de.

Tidlegere var det bare lov til √• ha makroer i tekstunderdokument i skjema og rapporter. N√• kan makroer lagres i Base-filen. Dette betyr at makroer i Base-filer kan kalles opp fra alle underkomponentene, alts√• b√•de skjema, rapporter, tabellutforminger, sp√łrringsutforminger, relasjonsutforminger og tabelldatavisinger.

Det er ikke teknisk mulig å lagre makroer både i en Base-fil og deldokumentene. Hvis du vil legge til nye makroer i Base-filen og beholde de eksisterende som ble lagret i deldokumentene, må du flytte de gamle makroene til Bases lagringsområde for makroer.

Veiviseren for overf√łring av makroer i databasedokumenter kan flytte makroer opp i Bases fillagringsomr√•de. Da kan du unders√łke makroene og endre dem som du vil.

For eksempel er det mulig at makroer fra deldokumenter har det samme del- og makronavnet. Etter at du flyttet makroene inn i et felles lagringsomr√•de, m√• du redigere makroene for √• gj√łre navnene unike. Veiviseren kan ikke gj√łre dette.

Veiviseren kan sikkerhetskopiere Base-filene til en valgfri mappe . Veiviseren forandrer den opprinnelige filen, sikkerhetskopien forblir uendret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullf√łr

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!