Vis

Vise-menyen til et databasevindu.

Databaseobjekter

Ă…pner en undermeny.

Skjemaer

Velger skjemaplassholderen og vis alle skjemaene i den detaljerte visningen.

Rapporter

Velger rapportplassholderen og viser alle rapportene i den detaljerte visningen.

Spørringer

Velger spørringsplassholderen og viser alle spørringene i den detaljerte visningen.

Tabeller

Velger tabellplassholderen og viser alle tabellene i den detaljerte visningen.

Sorter

Ă…pner en undermeny.

Stigende

Sorter postene i detaljvisningen i stigende rekkefølge.

Synkende

Sorter postene i detaljvisningen i synkende rekkefølge.

ForhĂĄndsvisning

Ă…pner en undermeny.

Ingen

SlĂĄr av forhĂĄndsvisning i databasevinduet.

Dokumentinformasjon

ForhĂĄndsvisningsvinduet viser dokumentinformasjonen for et skjema eller en rapport.

Dokument

ForhĂĄndsvisningen viser dokumentet til et skjema eller en rapport.

Oppdater tabeller

Oppdater tabellene.

Supporter oss!